Co&Gi Partners AB är ett företag som är specialiserat på att anordna utbildningar, seminarier, event och även hjälpa till med insamlingskampanjer för icke-vinstdrivande organisationer och den ideella sektorn. Företaget bedriver också uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter.
Vi konsulterar även inom utbildning och tolkverksamhet.

Co&Gi Partners AB anordnar och bokar seminarier, utbildningar och event i hela Sverige.
Vi använder oss enbart av erfarna, relevanta och professionella föreläsare.
Co&Gi Partners AB har stor erfarenhet till att anordna utbildningar, seminarier och event, från planering till utförande. Vi anser också att det är vår sociala skyldighet som företag att informera och skapa opinion inom viktiga ämnen främst för att föra upp tabubelagda ämnen till ytan, som exempelvis sexuella övergrepp på barn. Läs mer om vårt engagemang i detta under företagets historik och i vår verksamhetsberättelse som finns med i vår årsredovisning.

Co&Gi Partners AB tar även fram information och utbildningsmaterial. Vi översätter utbildningsmaterial, internet seminarier på svenska, engelska och olika indiska språk.
Vi sköter också administrativa uppgifter.

Sedan April 2013 har Co&Gi Partners AB genom FTS Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn 
anordnat mer än 30 seminarier och utbildningar helt GRATIS åt vuxna som arbetar med barn för att hjälpa till att sprida information och motverka sexuella övergrepp på barn.

Co&Gi Partners AB startade sin verksamhet i April 2013 och företaget har som mål att utföra sitt arbete på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Vårt arbete utförs med respekt, etik och förtroende. 

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Skicka E-post till oss med kontaktuppgifter så kontaktar vi er snarast.

Adress:
Co&Gi Partners AB
Beväringsgatan 10
703 65 Örebro
E-post:
info@cogipartners.se
 

Elenor Cortez – VD
elenor.cortez@outlook.com
 
Jaswinder Gill – Vice VD