Historik
Elenor och Jaswinder startade
Co&Gi Partners AB och FTS – Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn i April 2013 för att ta fram utbildningsmaterial, internet seminarier på svenska, engelska och olika indiska språk. Tanken var att förebygga och utbilda barn och kvinnor i länder som Indien för att förebygga barnsexhandel och övergrepp mot barn och kvinnor.

De ville med företaget ta sitt sociala ansvar som företag för människans och barnets rättigheter.

Men efter att ha sett att problemet här i Sverige med sexuella övergrepp på barn är fruktansvärt stort och har ökat de senaste åren, så riktade de in sig på att jobba lokalt med varje kommun, varje skola och varje barn här i Sverige. Det enda och bästa sättet att förebygga sexuella övergrepp på barn är att utbilda, informera och ta emot tips på en lokal nivå. Därefter kan vi jobba globalt.

Både Elenor och Jaswinder har valt att jobba med detta svåra ämne för att de verkligen brinner för barn och deras självklara rättigheter.

Det är de vuxnas ansvar att skydda våra oskyldiga barn!!

I Februari 2015 så grundades Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge för att fortsätta verksamheten och det viktiga arbetet som FTS och Co&Gi Partners AB lagt grunden till.
Sedan April 2013 har Co&Gi Partners AB genom FTS Företag Tillsammans mot Sexövergrepp på Barn 
anordnat 18 seminarier och utbildningar helt GRATIS åt vuxna som arbetar med barn för att hjälpa till att sprida information och motverka sexuella övergrepp på barn. Läs mer om vårt engagemang i detta i vår verksamhetsberättelse som finns med i vår årsredovisning.


Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet
att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete
och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.